VOORWOORD

Het zal het jaargetijde zijn: vallende bladeren, grijze wolken, het is alweer vroeg donker. Het artikel over eenzaamheid verderop in deze nieuwsbrief heeft me geraakt. HVO-Querido maakt zich er al jaren hard voor dat mensen zo kort mogelijk in de opvang verblijven en zo snel mogelijk zelfstandige woonruimte krijgen. Dé aanpak voor het terugwinnen van de regie over je leven, zoals dat zo mooi heet.

Want met je eigen huissleutel, je zelfstandigheid en ambulante begeleiding ben je er nog niet. Contact met andere mensen kunnen en durven aangaan en de weg weten in je omgeving blijken voor veel mensen moeilijk neembare hindernissen. Omroep Human besteedde er niet zonder reden veel aandacht aan, onlangs, op hun website.


In mijn contacten met mensen waarvan ik vermoedde dat ze eenzaam waren heb ik wel eens – met extra aangezet optimisme - gezegd: "Ga toch dit of dat doen! Ga schilderen, ga sporten, ga fijn een fietstocht maken." Ik dacht dat ik ze ermee hielp, maar het resultaat viel vaak tegen. Ze deden het niet. En dat terwijl mijn adviezen toch zo praktisch en haalbaar waren…


Nu ik het artikel van Tineke Breukel lees, begin ik er anders over te denken. Want wat is een lef voor nodig om inderdaad een klaverjasclub binnen te stappen of mensen te benaderen voor een kop koffie of een praatje. Die drempel moet je niet onderschatten!

Mooi vind ik dan ook hoe diverse buurtinitiatieven gestart worden die die drempels verlagen, die de succeskansen van zelfstandig wonen verder vergroten. Ik doel dan onder meer op de Sociale Buurtteams waarmee de gemeente Amsterdam is gestart, en waarbij HVO-Querido uiteraard betrokken is. Mijn collega-bestuurder Clemens Blaas vertelt erover, verderop in deze nieuwsbrief. Ook teammanagers Ragna Louman en Marleen van Dijk onderstrepen het belang ervan: "buurtteams worden de aangewezen partij om mensen door te verwijzen, ze zijn een belangrijke spil in de toegang naar de zorg en werken nauw samen met huisartsen, welzijnswerk, GGZ, de sociale basis." Zo moet het, dicht bij de basis, dichtbij de mensen om wie het gaat. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de buurtteams kunnen bijdragen dat contact met anderen, aan het wegnemen van drempels.
Als ik zoek naar de woorden om dat treffend uit te drukken, dan kom ik uit bij kunstenaar Rik de Heus, deelnemer aan creatief project Model 2050: "Samen iets maken, dat is nog leuker dan in je eentje, daar groei je van."
Zeker weten dat Tineke Breukel het met 'm eens is.


Douwe van Riet

Raad van Bestuur

HVO-Querido

Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? 

Ik hoor graag van u via douwe.van.riet@hvoquerido.nl